Czym się zajmujemy?

 

 

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie, zwana dalej „szkołą”, jest ośmioletnią szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie:

 

1)                 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

 

2)                 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

 

3)                 niniejszego statutu.

 

  1. Siedzibą szkoły jest budynek szkolny, którego pełen adres brzmi:

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 13

 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie

 

10 – 295 Olsztyn

 

ul. Puszkina 11

 

 

 

  1. Organem prowadzącym jest Gmina Olsztyn.
  2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.
  3. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.
  4. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 maja 2016 20:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Kirzenkowski
Ilość wyświetleń: 273
19 lutego 2018 13:25 (Daria Narbut) - Zmiana treści zakładki.
03 czerwca 2016 22:46 (Leszek Kirzenkowski) - Zmiana treści zakładki.
03 czerwca 2016 14:06 (Leszek Kirzenkowski) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany