Prowadzone rejestry

Szkoła prowadzi dokumentację wymaganą przez ustawodawcę:

- księgę ewidencji dzieci
- księgę uczniów
- ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE
- rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych
- rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów
- rejestr wydanych kart rowerowych
- rejestr pracowników
- ewidencję akt osobowych pracowników
- rejestr akt i zaświadczeń- awans zawodowy nauczycieli
- ewidencję czasu pracy pracowników obsługi i administracji
- księgę inwentarzową
- ewidencje: środków czystości, środków nietrwałych, opłat pocztowych
- ewidencję dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji
- księgę druków ścisłego zarachowania
- rejestr zamówień publicznych
- rejestr zarządzeń wewnętrznych
- rejestr upoważnień
- rejestr skarg i wniosków
- rejestr korespondencji
- archiwum szkolne

 


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 maja 2016 21:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Kirzenkowski
Ilość wyświetleń: 226
19 lutego 2018 13:37 (Daria Narbut) - Zmiana treści zakładki.
24 listopada 2016 20:08 (Leszek Kirzenkowski) - Zmiana treści zakładki.
03 czerwca 2016 22:44 (Leszek Kirzenkowski) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany