Majątek

Informacje o budynku szkoły:

W latach 1958-1962 SP 13 w Olsztynie funkcjonowała w budynku przy ul. Sybiraków - obecne III LO.

Od 1 IX 1962 r. siedziba szkoły została przeniesiona do obecnego budynku przy ul. Puszkina 11.

Powierzchnia  budynku wynosi: 2955 m2.

W dniu 1 VI 1993 r. Prezydent Miasta Olsztyna stwierdził na podstawie orzeczenia organizacyjnego z 30 marca 1983 r. wydanego przez Inspektora Oświaty i Wychowania w Olsztynie, żę SP 13 w Olsztynie jest publiczną szkołą podstawową. 

Numer Identyfikacji Podatkowej został nadany szkole przez Urząd Skarbowy w Olsztynie w dniu 8 maja 1996r.

Numer identyfikacyjny REGON został nadany szkole przez Urząd Statystyczny w Olsztynie w dniu 12 marca 2009r. 


Informacje o gruntach.

Decyzją o numerze  GiG.IV.7224/3/43/97 w dniu  17 lipca 1997 r.  Prezydent Miasta Olsztyna  ustanowił  trwały zarząd w stosunku do nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Olsztyn, składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 50, obręb 21, o pow. 1,3052 ha, położonej przy ulicy Puszkina 11.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 maja 2016 21:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Kirzenkowski
Ilość wyświetleń: 297
03 czerwca 2016 22:19 (Leszek Kirzenkowski) - Zmiana treści zakładki.
01 czerwca 2016 08:53 (Leszek Kirzenkowski) - Zmiana treści zakładki.
01 czerwca 2016 08:52 (Leszek Kirzenkowski) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany